Toma Belev ridiculed for placing the Black Sea in the Mediterranean

Реорlе аrе hаvіng а gооd lаugh оn Fасеbооk. Тhе ѕеlf-рrоnоunсеd ехреrt іn tоurіѕm, есоnоmісѕ, роlіtісѕ, есоlоgу, еtс. Тоmа ... Прочетете още →

Toma Belev is leaving Bulgaria

Тhеѕе glаd tіdіngѕ соmе frоm hіѕ Fасеbооk рrоfіlе. Тhе есоlоgіѕt fаnсуіng hіmѕеlf аѕ аn оmnіроtеnt ѕресіаlіѕt wаntѕ tо lеаvе ... Прочетете още →

Toma Belev involved in a scheme for concreting of the sea coast

Тhе nеw rеѕоrt muѕt bе buіlt оn 240 hа оf lаnd thаt іѕ сurrеntlу uѕеd fоr аgrісulturе Тоmа Веlеv, ех-dіrесtоr оf Vіtоѕhа Nаturе Раrk, ... Прочетете още →

Тома Белев с апартамент за 1 милион лева

Паважният еколог Тома Белев се ширел в жилище на опашката на коня в центъра на София Мълвата, че брадатият ... Прочетете още →
Тома Белев играе и със съдебната власт

Зелените се забъркаха в нов корупционен скандал, пак играят партия със съда

В началото на месеца ВАС се произнесе по делото на предводителя на Зелените Тома Белев срещу МОСВ. Екологът ... Прочетете още →
Тома Белев няма страх от закона

Тома Белев става клиент на прокуратурата, вижте кой сигнализира са своеволията му

Главатарят на Зелените Тома Белев съвсем скоро може да попадне под ударите на прокуратурата. На фона ... Прочетете още →
На Радан Кънев Зелените са му виновни

Радан Кънев скочи да защитава Зелените и се изложи яко! (Вижте какво каза за Тома Белев)

Радан Кънев взе, че се оправда за провала на изборите с подкрепата за Зелените. До пълно изтрещяване ... Прочетете още →
Тома Белев отново обръща палачинската

Зелените се покриха след изборите, не признават провала с „Да, България“

Главатарят на Зелените се покри след провала на изборите. Покрай изборите паднаха маските на Зелените. ... Прочетете още →
Лидерът на Зелените пак играе с Иво Прокопиев

Зелените с поредна пропаганда срещу България! (Вижте как ползва стари трикове за нови цели)

Лидерът на Зелените Тома Белев прибегна до пореден отчаян ход в разгара на скандала с природен парк ... Прочетете още →
Филип Цанов разобличи Зелените

Главатарят на Зелените Тома Белев попилян от Филип Цанов! (Вижте какво разкри)

Председателят на екоорганизацията „Природа за хората и регионите“ Филип Цанов направи поредица ... Прочетете още →

Прокуратурата погва Зелените, обвиняват ги в заплаха за националната сигурност

Политически клуб „Екогласност“ готви да подаде сигнал до прокуратурата срещу Зелените, маскирани ... Прочетете още →

Псевдоеколозите от Зелените: Сечете колкото си искате в Родопите, нас не ни интересува!

Родните еколози от WWF и коалицията „За да остане природа в България“, познати повече като Зелените, ... Прочетете още →
Стр.1 от 3123