Иван Гешев възложи проверка на спазването на закона по отношение на околната среда!

Гласувайте за статията

Главният прокурор Иван Гешев не пропуска да провери всяко едно от съмненията за нарушаване на законите в България. Именно това го прави страшилището на престъпниците у нас!

След като Иван Гешев самосезира Върховната административна прокуратура във връзка с информация за попаднал цианид във водите на реките Чепеларска и Юговска, бе възложено на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на министъра на околната среда и водите Емил Димитров извършване на проверка за спазване на закона по опазване на околната среда в минната индустрия.

Иван Гешев

Иван Гешев проверява спазването на законните норми по отношение на опазването на околната среда

Обект на проверката следва да бъдат:

1. Всички лица и обекти в страната /мини, рудници, хвостохранилища /шламохранилища/, насипища /табани/, язовирни стени /бентове и т. н./, длъжни да спазват съответните изисквания;

2. Фактическото съблюдаване на въведените правила с цел недопускане на увреждане на компоненти на околната среда;

3. Наличието на изискуемото оборудване в лицата и обектите по т.1 съобразно специалните правни норми и издадените административни актове.

Получените резултати от проверката следва да се синтезират, като се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията, последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, като се посочат изрично и случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури, респ. органи на МВР.

Източник: БЛИЦ

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Разкрития.ком препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар