Иван Гешев към ДАНС: Искам проверка на целия приватизационен процес!

Гласувайте за статията

Иван Гешев продължава да изпълнява работата си на главен прокурор стриктно и да проверява из основи всичко, което буди подозрения!

Пълна проверка на приватизационния процес е възложил на ДАНС главен прокурор Иван Гешев. Това включва проверка и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, ведомства и други държавни структури.

Иван Гешев

Иван Гешев следи изкъсо стриктното спазване на закона

Проверката се състои в обхващането на всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС има задачата да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, обезщетения, лихви и банкови гаранции в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. Трябва да се провери и извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, ако те не са изпълнени.

Цялата документация по текущия следприватизационен контрол трябва да бъде събрана и да бъде установено спазени ли са всички договори и отразено ли е всичко в публичния регистър.

Трябва да бъде извършен и анализ на одитните доклади на Сметната палата и да се провери какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

Източник: Nova.bg

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Разкрития.ком препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар