Слави Трифонов закла финансовия министър: Не знае, а говори! (виж тук)

Слави Трифонов закла финансовия министър: Не знае, а говори! (виж тук)
5 (100%) 1 vote

Слави Трифонов „закла“ финансовия министър!

Слави Трифонов буквално закла финансовия министър, при това с цифри, факти и дословно посочване на закона. Ето какво заяви Дългия преди дни в мрежата:

„Не знам според вас, но според мен, за да си министър на финансите, трябва да си много грамотен, много качествен, много образован и много морален човек. Все пак, ти си човекът, който отговаря за парите на държавата.

Слави Трифонов

Слави Трифонов скочи срещу министъра на финасите

Представям си министър на финансите, завършил Харвард. От здраво, патриархално, българско семейство. Почтен, честен и достоен човек. Но това са фантазии. Да се върнем в реалността.

По отношение на шестте милиона и половина, които финансовото министерство е дало в повече на партиите – като част от субсидията, финансовият министър се изказва леко неподготвен. Аз като не знам – питам. Той като не знае – говори.

Та, аз попитах, информирах се, помислих и сега ще му обясня следното:

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
(в сила от 01.04.2005 г.)
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) (1) ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ СЕ ОТПУСКА ежегодно на четири равни транша от централния бюджет ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, които са РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ, УЧАСТВАЛИ СА В ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ИМАТ ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
(2) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на ПОЛУЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ВСЯКА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ.

Чл. 26. ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ СЕ ОТПУСКА ежегодно И НА ПАРТИИТЕ, които не са представени в Народното събрание, но са ПОЛУЧИЛИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНО НА СТО ОТ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
ОБЩАТА СУМА, предвидена ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на ПОЛУЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ партииТЕ и коалицииТЕ на последните парламентарни избори, като ЗА ЕДИН ПОЛУЧЕН ГЛАС се предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

(2) Начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите се определя от министъра на финансите.

И ТАКА ОТ ТЕКСТОВЕТЕ В ЗАКОНА ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ :
I. Законодателят е използвал понятието „всички действителни гласове“, за да определи партиите и коалициите, които имат право на държавна субсидия, а именно:

1. партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете „Не подкрепям никого“ (чл. 25, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс);

2. партиите, получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове (чл. 26 от Закона за политическите партии).

II. Навсякъде законодателят е използвал понятието „получени действителни гласове“ при определянето и разпределянето на общата сума за субсидиране. Принципът е, че на всяка партия и коалиция трябва да бъдат разпределени толкова пари, колкото гласа е получила.

Не може да има объркване в прилагането на закона, след като е използвано едно и също понятие във всички разпоредби – няма как тогава в различните текстове да е вложено различно съдържание.

Разпоредбите на чл. 25, 26 и 27 са систематично и логически свързани и както от тях, така и от стенографските протоколи при приемането на текстовете в Закона за политическите партии, се вижда, че при определянето на общата сума за субсидиране на партиите и коалициите, трябва да се вземат предвид само и единствено ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА СУБСИДИЯ.

В общата сума не трябва да се включват гласовете, получени от партиите и коалициите, които нямат право на субсидия, още по-малко тези на независимите кандидати или гласовете „Не подкрепям никого“. Нито в чл. 25, нито в чл.27 от закона се споменава, че гласовете на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого” могат да бъдат прибавени към гласовете, образуващи субсидията. Никъде!

И Изборният кодекс, и Законът за политическите партии правят разлика между понятията „ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ“ или “действителните гласове“ и „ПОЛУЧЕНИ ГЛАСОВЕ“ – и много внимателно ги използват.

Когато се използва понятието „получени гласове от партиите и коалициите“ се имат предвид не всички действителни гласове, а само гласовете на кръга от партии и коалиции, които имат право на субсидия. Неслучайно и резултатите от изборите се обявяват по партии, коалиции и инициативни комитети.

Ако законодателят при определянето на общата сума за субсидиране по чл. 27 от закона е имал предвид „всички действителни гласове“, той е щял да го посочи, така както е направил в чл. 26 при определяне на критерия за субсидиране на извънпарламентарните партии. Още повече, че тук става въпрос за пари и противното прилагане означава, че се разпределят средства за гласове, които не са получени от правоимащите партии и коалиции.

Явно не се знае, че при изменението на Изборния кодекс през 2016 г. народният представител Данаил Кирилов в пленарното заседание от 27 април 2016 г. е направил допълнение в чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии.

След израза “в зависимост от броя на получените действителни гласове” той е добавил “от партииТЕ и коалицииТЕ” и членувайки ги, по този начин е премахнал всякакво съмнение, подчертавайки че определянето на общата сума за субсидиране не може да бъде въз основа на гласовете за всички партии и коалиции.

Да не говорим пък за гласовете на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого”, а се ограничава само до тези, които имат право на субсидия и техните гласове. И това е духът на закона.

Ясно е уточнил, че добавката цели и „да премахне всякакво съмнение, че от гласовете, които са от протестния вот могат да се получават каквито и да са средства от партиите“.
Министерството на финансите обаче не се е съобразило с волята на законодателя.

И това е направено съвсем умишлено, след като Министерството на финансите с писмо вх. № НС-04-31 от 3 април 2017 г. е поискало от ЦИК разяснение, относно обявените с Решение № 4670 – НС от 30 март 2017 г. окончателни резултати от гласуването и разпределението на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции, независими кандидати и “Не подкрепям никого”.

Тоест Министерство на финансите е имало пълната информация колко са гласовете на правоимащите партии и коалиции, колко са на партиите, непреминали 1 %, колко точно са гласовете дадени на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого”, и съвсем умишлено е нарушило закона, събирайки в едно всички тези гласове.

Така че, господин Горанов, бих искал да кажа: “Вярвам, че ме разбрахте какво ви казах”, но не съм сигурен, че ще бъда прав. Но господин Горанов, това няма никакво значение, защото законът си е закон, фактите са си факти, вие сте го нарушили и дали е от глупост или е преднамерено, няма никакво значение“, заяви Слави Трифонов.

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Разкрития.ком препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар