Изпълнителят на екооценката за Пирин се намеси в скандала със Зелените (Вижте позицията му)

Гласувайте за статията

Разкритията по сагата Зелените – парк Пирин продължават.

Миналата седмица стана ясно, че МОСВ се е съобразило със Зелените и така желаната екооценка на плана за управление на Пирин все пак е направена. Нейният изпълнител Антоний Стефанов изпрати отворено писмо до президента Румен Радев и служебния премиер Огнян Герджиков, в което не спести гнева си.

Стефанов е ръководител на екипа и управител на ангажираната с поръчка за целта фирма „Пролес инженеринг“ ООД. Той пожела да даде своето мнение за поредния скандал, който забъркаха Зелените. Те отправиха поредните си заплахи и се противопоставиха на приемането на плана за управление на Пирин. Той се бави вече с няколко години и заради него ни грозят санкции.

Въпреки сложната обстановка,

президентът Радев отстъпи пред Зелените и нареди да се направи екооценка на плана. В последствие обаче се оказа, че така вече е била направена. Вижте тезата на г-н Стефанов по скандала без редакторска намеса.

Антоний Стефанов скочи на Зелените

Антоний Стефанов скочи на Зелените

„Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Във връзка с разгорилите се спорове около актуализираният план  за управление на НП „Пирин“, и Вашето ангажирани по темата,  като ръководител на екипа се чувствам отговорен да направя необходимите пояснения пред вас.

Моето желание е продиктувано от изнесените неверни данни и откровени заблуди, особено около необходимостта от  Екологична оценка. Чувствам се отговорен и да защитя професионализма и достойнството на почти 100-те  експерти разработвали плана – професори, доценти от БАН архитекти, инженери, все доказани експерти в своите области. Особено голяма нужда от подкрепа сега имат и колегите от МОСВ и Дирекция „НП Пирин“. С тях от години съвместно, въпреки всичките провокации от „природозащитни“ организации, успяхме да изработим и да се докладва пред Европейската комисия качествен план да управление на НП Пирин.

Конкретно за Екологичната оценка.

За всеки един план за  управление на защитена територия  (ние от Пролес сме изработили/ участвали в 15 такива) се прави Екологична оценка. Тя е неразделна част от плана и се изработва съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ), съгласно структурата на плановете по Наредбата за изработване на планове за управление и Заданието. Такава изключително детайлна в обем от 43 страници има направена от нас и е част от Актуализирания план за управление на НП „Пирин“. Тя отговаря на критериите за такъв тип планове. Те са рамкови документи за водене на политика при управление на парковете, и в които няма никакви параметри свързани с конкретни инвестиционни намерения. И нашият проекто-план за управление, също не съдържа нито едно конкретно инвестиционно намерение.

Ако случайно беше допуснато в нашия план легитимирането на някой инвестиционен проект на територията на парка (с конкретни и ясни параметри, напр. трасе за 2-ра кабинкова линия  – с дължина, широчина и пр.), или зона в която са указани – къде и какво да се строи или прокарва и с какви площи и точна локация, тогава се прави така наречената „дълбока „и  „подробна“ Екологична оценка. Но в този случай  тя се изработва по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по Закона за Биологичното разнообразие, по преценка на компетентния орган МОСВ.  И това би било разбираемо, защото при  реализиране на конкретния проект (след направа на Специализиран подробен устройствен план, който се процедира по ЗУТ) биха могли да се засягат елементите на местообитанията и видове предмет на опазване (ако ние сме го допуснали ) – именно това трябва да се провери с оценката.

Такава констатация са направили и експертите от Министерство на околната среда и водите, като са преценили фактите и конкретиката в проекто-плана. На базата на тях са издали изключително детайлно мотивирано Решение №ЕО-1/2017 г, че такава ЕО за този тип планове и конкретно за проекта на ПУ на НП „Пирин“ не е необходима.

Нова екологична оценка ще преповтори направената от нас оценка,

констатациите и препоръките, които експертите и учените от нашия екип вече сме направили. Защото в парка през изтеклия период (от 2014 до сега, както и през целия изтекъл от 2004 г период) нищо не е направено. А и никакво инвестиционно намерение няма депозирано.

Но с направа на ЕО, процесът по приемане на плана само ще се забави много. Така планът, който трябваше да влезе в сила през 2014 г., ще се приеме вероятно през 2020 г. А срокът му изтича през 2023 година. Тези срокове са достоверни, според досегашната практика за ЕО/ОВОС/ОС. Тя показва, че при подобни случаи всяка една стъпка, от изпълнителя на Заданието, през избиране на изпълнител на евентуалната нова оценка, до нейното приемане след многократно обжалване, годините ще се изтъркалят.

Смятам, че с настоящето писмо внасяме необходимата яснота по казуса с Екологичната оценка на плана за управление на НП „Пирин“ . Надяваме се на вашето адекватно и законосъобразно решение, което ще фаворизира професионалната компетентност (в случая на експертния състав на МОСВ), като съхрани вярата в силата и предназначението на институциите в Република България“.

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Разкрития.ком препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар