Правителството с реверанс към безработните младежи

Правителството с реверанс към безработните младежи
5 (100%) 1 vote

Осигурява работа на част от тях

Правителството най-накрая помисли и за безработните младежи.

Те получат шанс за работа благодарение на утвърдения от Министерски съвет План за действие за настоящата година.

Планът е н утвърждение на Националната стратегия за учене през целия живот – 2014-2020 година.
В плановете е включена подготовката на 16 хиляди ученици от професионалното образование и осигуряване на стаж за близо 2 400 (2 367) безработни младежи.

Правителството осигурява заетост на част от безработните младежи

Правителството осигурява заетост на част от безработните младежи

Действията ще бъдат насочени към всички сфери на обучението и ще обхванат етапите от развитието на децата – от предучилищната им подготовка през общото образование до професионалното обучение и висшето образование, както и последващото го продължаващо обучение.
В плана се предвижда развиване и разширение на обхвата на системата за ограмотяването на възрастни хора с цел да им бъде осигурен достъп до трудовия пазар.
През настоящата година курсовете за обучение ще обхванат 3 400 лица, които са слабо грамотни или напълно неграмотни.

Предвижда се да бъдат осигурени необходимите ресурси и за разширяване на обхвата на децата, които са включени в целодневна форма учебния процес, както и развитието на младите таланти.
За онази част от децата, за които българският не е майчин език, ще бъдат осигурени допълнителни часове за обучение.
За да бъде повишено качеството на образователната система в страната, повече от 22 хиляди преподаватели ще бъдат включени в обучения, които ще повишат квалификацията им.

Тъй като както стана ясно, българските ученици не са подготвени за реалния живот, се предвижда да бъде осигурена професионална подготовка, която ще се проведе в реални работни условия на 16 хиляди млади хора до 29-годишна възраст.
В плана са включени и дейности, свързани с обучението и придобиването на професионална квалификация или придобиването на ключова компетентност на 13 218 безработни, както и на 49 514 заети лица.
Първата стъпка към осъществяването на задачите, включени в плана е провеждането на сондаж сред работодателите и подготовката на прогноза за потребностите на трудовия пазар с определени характеристики до 2020 година, пише Блиц.

Коментари чрез Facebook

коментара

Няма коментари

Добавете коментар